بررسی لزوم ارتباط بین کرسی‌ها و قطب‌های علمی کشور در شورایعالی انقلاب فرهنگی

لزوم ارتباط بین کرسی‌ها و قطب‌های علمی کشور در جلسه شورای علمی ـ راهبردی هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی بررسی شد.

خبرگزاری فارس: بررسی لزوم ارتباط بین کرسی‌ها و قطب‌های علمی کشور در شورایعالی انقلاب فرهنگی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، جلسه شورای علمی راهبردی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی برگزار شد.

جلسه شورای علمی راهبردی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر صادقی رشاد برگزار شد.

در ابتدای جلسه که به بحث و بررسی درباره تشکیل کمیته کشف و پیگیری نظریات رایج و تشکیل کمیته داخلی ممیزی اولیه و تعیین ارزیاب اختصاص داشت، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره گفت: تشکیل شورای علمی کرسی‌ها به صورت یک هفته در میان برای طولانی نشدن فرآیند ارزیابی طرح‌ها ضروری است.

وی افزود: متاسفانه برخی کرسی‌ها پس از دو ماه نتوانسته‌اند نتیجه ارزیابی را به صاحب طرح بدهند که این مساله با توجه به نیاز به تشکیل پیش اجلاسیه و اجلاسیه، فرآیندی بسیار زمان‌‌بر را پیش روی صاحبان طرح قرار خواهد داد.

عضو شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ادامه داد: شان ارزیابی‌ها در فرآیند کرسی‌ها، ممیزی است نه داوری و همین که مشخص شود فی‌الجمله این طرح، حرفی برای گفتن دارد، برای ورود به پیش اجلاسیه کافی است.

در ادامه، اعضای جلسه نیز به بیان نظرات خود پرداختند که در این بخش نیز مسائلی نظیر بی اطلاعی قشر دانشگاهی از فعالیت‌های هیئت به علت وقفه ایجادشده در فعالیت هیئت، لزوم ارتباط بین کرسی‌ها و قطب‌های علمی کشور، توجه به مزیت نسبی هریک از دانشگاه‌ها در موضوعات مختلف و نقد نظریات مبنایی و بازخوانی اندیشه اندیشمندان مسلمان به عنوان گام‌های اساسی در تولید نظریه بررسی شد.

در انتهای جلسه نیز مسائل مربوط به تهیه و ارائه بسته‌ای شامل تعاریف مفاهیم اساسی مانند نظریه، نقد و نوآوری و ... برای استفاده کرسی‌ها، امکان برگزاری نشست‌های هم اندیشی توسط کرسی‌ها، امکان تشکیل جلسات مجزا در کرسی علوم نقلی برای دو موضوع قرآن و حدیث، فقه و اصول، ارسال گزارش عملکرد توسط کرسی‌ها و پرداخت معوقات از دوره قبل توسط دبیرخانه هیات و موافقت شورا در خصوص تشکیل کمیته کشف و پیگیری نظریات رایج بررسی شد.